top of page
dentalonline-logo-transparent-black

Vizito statusas

Dentalonline darbotvarkėje galite matyti vizito statusą - kuris atsiranda/keičiasi, kai klientas patvirtina/atšaukia vizitą, praėjus vizito laikui, atėjus į kliniką, įvykus vizitui . Vizito statusai gali būti: užregistruota , laukima, atėjo, įvykęs, atšaukta, neatvyko. Administratorė lengvai gali matyti einamosios dienos ir ateinančios dienos darbotvarkes su vizitų statusais ir pagal esamą informaciją priimti sprendimus (perkleti klientą, anuliuoti vizitą, papildomai priminti klientui ir pan.

bottom of page