dentalonline-logo-transparent-black

SMS pranešimai

Taip, gydytojai vakare gauna sms pranešimą apie sekančios darbo dienos pirmąjį vizitą (vizitus). Asistentai gauna informaciją apie ateinančios dienos numatomą darbo laiką (pirmą ir paskutinį pacientą). Daugiau apie automatinius priminimus.