top of page
dentalonline-logo-transparent-black

SMS priminimai

Priminimai pacientams žymiai padidina paciento atėjimo tikimybę, sumažina neatvykusių pacientų skaičių, tuo pačiu ir prarastas pajamas dėl neatvykusio kliento. Pagal atliktus tyrimus, nustatyta, jog 90% - 95% varotojų perkaito sms žinutes, kai tuotarpu priminimai el. paštu turi gerokai retesnį dažnumą. Dentalonline programoje priminimai pacientams siunčiami sms žinute, į kurią, pagal poreikį klientas gali atsakyti "Taip" ar "Ne". Pagal gautą atsakymą pasikeičia vizito statusas programoje.

bottom of page