dentalonline-logo-transparent-black

Atšaukti vizitai

Taip visus atšauktus/panaikintus vizitus galite matyti atskiroje ataskaitoje arba kliento kortelėje. Papildomai kliento kortelėje sumuojami paciento neatvykimai. Didelis neatvykimų skaičius gali rodyti, jog gali tekti imtis papildomų veiksmų. Todėl sukuriant vizitą lange matomas kliento neatvykimų (neatšauktų) skaičius.